fbpx
Selecteer een pagina

Clubsponsoring Nederland

ClubSponsoring Nederland (CSNL) is een professionele intermediair voor bedrijven en sportverenigingen op het gebied van sponsoring.
Zowel uitgangspunt als absolute voorwaarde van CSNL is om verenigingen financieel draagkrachtiger te maken, alsmede optimale exposure voor bedrijven/sponsors te genereren, die in het traject van onderhandeling t/m uitvoering van de sponsordeal ontzorgd worden.

Door het unieke concept, is samenwerking met CSNL profitabel voor zowel de sportverenigingen als bedrijven/sponsors.
Deze formule is tot stand gebracht door meerdere personen die in diverse functies expertise hebben opgedaan in zowel sportmanagement als het bedrijfsleven. Bij de gehele organisatie van CSNL is inzichtelijk waar de behoeftes liggen van zowel sportverenigingen als bedrijven.
Onderstaand een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten en het proces.

Clubsponsoring Nederland voor bedrijven/sponsors

ClubSponsoring Nederland (CSNL) koppelt setjes van twee of meer bedrijven/sponsors aan sportverenigingen.
De bedrijven dragen middels sponsoring via CSNL aan de sportverenigingen bij aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien wordt via exposure de naamsbekendheid optimaal vergroot.
In het verlengde hiervan wordt tevens getoetst, in hoeverre het bedrijf/de sponsor diensten en/of producten aan de betreffende sportvereniging kan leveren.

CSNL selecteert voor iedere sportvereniging afzonderlijk meerdere sponsors, die onderling bij elkaar passen en elkaar wellicht zelfs ook nog kunnen versterken. Per sportvereniging kan de samenstelling van de door CSNL bij elkaar gebrachte sponsorgroep verschillen, aangezien de wens van de sponsor welke vereniging hij wil sponsoren (uiteraard) leidend is.

Bedrijven kunnen bij CSNL ook eventuele voorkeur voor sponsoring van bepaalde sporten aangeven, of zelfs voor specifieke sportverenigingen. CSNL zal in dat geval de mogelijkheden in kaart brengen en bij een positief gevoel bedrijven c.q. de potentiële sponsors koppelen die de sponsordeal bij een sportvereniging mogelijk maakt.

Met CSNL bespaart de potentiële sponsor kostbare tijd en energie in het tot stand komen en uitvoeren van de sponsordeal met de sportvereniging(en).
De totale kosten van de sponsoring worden door CSNL vooraf en in zijn geheel gespecificeerd voor de totale looptijd van de sponsordeal. Compleet, inclusief eventuele kosten van het aanschaffen en/of fabriceren van sponsormaterialen en inclusief de kosten van CSNL. Sponsoring via CSNL zorgt ervoor dat er geen verborgen kosten zijn, of dat er financieel ongewenste verrassingen in de looptijd van de sponsoring bij komen.

CSNL zal meerdere keren per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij bedrijven, die via CSNL bij één of meerdere sportverenigingen meedoen in een sponsordeal, worden genodigd. Hierdoor worden bedrijven onderling via CSNL aan elkaar voorgesteld en wordt het netwerk verder versterkt en vergroot.

Clubsponsoring Nederland voor sportclubs

ClubSponsoring Nederland (CSNL) koppelt bedrijven (sponsors) aan sportverenigingen, waarbij het uitgangspunt en absolute voorwaarde is, om de vereniging financieel draagkrachtiger te maken.
CSNL realiseert concrete en aantrekkelijke sponsoring voor sportverenigingen in het hele land, van klein tot groot, van korfbal tot voetbal, van basketbal tot rugby.
CSNL werkt samen met de sponsormanager, sponsorcommissie en/of het bestuurslid commerciële zaken van de vereniging om de wensen en behoeftes in kaart te brengen.

CSNL koppelt, indien de wensen en mogelijkheden van de vereniging en de bedrijven zijn afgetast en op elkaar afgestemd, de sponsor aan de vereniging. 
CSNL vertegenwoordigt zowel lokale, regionale als landelijk opererende bedrijven om sponsoring ten behoeve van de vereniging tot stand te brengen.
CSNL draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken tussen alle partijen, zoals o.a.

  • de sponsorbijdrage 

  • de tegenprestatie van de vereniging aan de sponsor

  • de looptijd 

  • de mate en vorm van exposure
 voor alle partijen worden opgesteld, vastgelegd en beschermd.

CSNL is geen vervanging, maar een toevoeging aan de reeds bestaande sponsoractiviteiten die bij de vereniging al worden ondernomen. CSNL respecteert de reeds lopende sponsorovereenkomsten die de vereniging met sponsors heeft afgesloten en draagt bij aan een uitbreiding hiervan.

En last but not least: aan de ondersteuning van de commerciële diensten door CSNL zijn voor de vereniging geen kosten verbonden.

Meer informatie
Willem Miermans, tel. 06 55378050
Willem.Miermans@clubsponsoringnederland.nl